V Jornadas Internacionales

CARTEL JORNADAS ARTÍSTICAS_720x1020

PROGRAMA

Dimarts, 2 de Maig / Martes, 2 de mayo

17:00 Museu de ceràmica de l’Alcora

Inauguración del programa de actos conmemorativos del 3er centenario de la Real Fábrica del Conde de Aranda.

 

17:15 Museu de ceràmica de l’Alcora

Inauguración de la instalación del pavimento “La Comèdia de l’Art”, cedido en depósito por el  Museu del Disseny de Barcelona.

 

17:30 Inauguración del mural “Fragments”, ubicado en la Costera de l’Advocat. Projecte ganador del 1r Premio L’Alcora Espai Ceràmic – Azulíber

 

18:00 Escola Superior de Ceràmica (ESCAL)

A la Escola Superior de Ceràmica, inauguración de las V Jornadas Artísticas Internacionales y de la exposición “Ceràmiques del món”

 

 

Dijous, 11 de Maig / Jueves, 11 de mayo

Escola Superior de Ceràmica (ESCAL)
10:30-11:15 MASTERCLASS – GRACIELA OLIO

 «Cerámica + gráfica. Procesos de impresión sobre Keraflex»

11:15-11:30 Descanso
11:30-13:30 CONTINUACIÓN MASTERCLASS GRACIELA OLIO
13:30-15:00 Descanso
15:00-19:00 CONTINUACIÓN MASTERCLASS GRACIELA OLIO

 

 

Divendres, 12 de Maig / Viernes, 12 de mayo

Escola Superior de Ceràmica (ESCAL)
10:30-11:15 MIGUEL MOLET

Batientes… Texturas y torsiones en el barro.

11:15-11:30 Descans
11:30-13:30 MASTERCLASS – MIGUEL MOLET

Batientes… Texturas y torsiones en el barro.

13:30-15:00 Descans
15:00-19:00 CONTINUACIÓN MASTERCLASS – MIGUEL MOLET

 

V JORNADES ARTÍSTIQUES INTERNACIONALS

Els propers dies 2, 11 i 12 de maig tindran lloc a la ESCAL, les V Jornades Internacionals, amb la participació de dos artistes de reconegut prestigi com són Graciela Olio i Miguel Molet.

 • Activitats obertes al públic en general.
 • El número màxim d’inscripcions per a cada MasterClass serà de 30 alumnes.
 • Les inscripcions es registraran per data de sol·licitud enviada a jornadesceramiques@escal.es
 • Una vegada rebuda la sol·licitud i resposta esta afirmativament, es podrà fer el corresponent ingrés de 25€ (per taller) abans del 9 de maig, al següent nº de compte:

Preu: 25€ per taller

Nº compte AMCA:

Entitat: Caixa Rural de l’Alcora

Titular: AMCA. Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora

IBAN:  ES54 3113 0499 1500 2534 7618

 • En cas de no realitzar el pagament abans del 9 de maig, s’entendrà que s’ha desistit de la participació al curs.
 • L’inscripció sols es considerarà realitzada en el moment que es faça efectiu el pagament (enviar còpia del rebut abans del 9 de maig) a jornadesceramiques@escal.es

 

 

V JORNADAS ARTÍSTICAS INTERNACIONALES

Los próximos días 2, 11 y 12 de mayo tendrán lugar en la ESCAL, las V Jornadas Internacionales, con la participación de dos artistas de reconocido prestigio como son Graciela Olio y Miguel Molet.

 • Actividades abiertas al público en general.
 • El número máximo de inscripciones para cada MasterClass será de 30 alumnos.
 • Las inscripciones se registrarán por fecha de solicitud enviada a jornadesceramiques@escal.es
 • Una vez recibida la solicitud y respuesta esta afirmativamente, se podrá hacer el correspondiente ingreso de 25 € (por taller) antes del 9 de mayo, en el siguiente nº de cuenta:

Precio: 25€ por taller

Nº cuenta AMCA:

Entidad: Caixa Rural de l’Alcora

Titular: AMCA. Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora

IBAN:  ES54 3113 0499 1500 2534 7618

 • En caso de no realizar el pago antes del 9 de mayo, se entenderá que se ha desistido de la participación en el
 • La inscripción sólo se considerará realizada en el momento que se haga efectivo el pago (enviar copia del recibo antes del 9 de mayo) a jornadesceramiques@escal.es